.

.

Yayin [1400]

Yayin [1400]

1400
Şefkati Cezalandırmak: kale Avrupası'nda Dayanışma Yargılanıyor
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Londra
2020
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Raporlar
Evet
Bu rapor, Avrupa hükümetlerinin, Avrupa Birliği kurumlarının ve yetkililerinin, insan haklarını savunma hakkının haksız yere sınırlandırılması için göç ve terörle mücadele düzenlemelerinin kullanılması da dahil olmak üzere, göç eden insanların haklarını savunan kişilere ve gruplara karşı ne gibi sınırlandırma, yaptırım ve cezalandırma niteliği taşıyan tedbirlere başvurduğunu gösteriyor.