.

.

Yayin [1413]

Yayin [1413]

1413
STEP Raporu: Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul
2011
Raporlar
Ulusal STK raporları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Raporlar
Hayır
TÜSEV'in CIVICUS ile hayata geçirdiği ve Türkiye'de sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) kapsamında hazırlanan Türkiye'de sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası raporu yayınlandı. Koç Üniversitesi'nden Ahmet İçduygu, Dr. Deniz Ş. Sert ve TÜSEV koordinasyonunda yapılan araştırma ile vatandaşların sivil topluma katılımı, STK'ların organizasyon düzeyi, sivil toplum alanında benimsenen değerler, STK'ların sosyal ve siyasal alana etkisi, sivil toplumun içinde bulunduğu politik, sosyal, kültürel ortam değerlendiriliyor.