.

.

Yayin [1414]

Yayin [1414]

1414
Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul
2010
Raporlar
Ulusal STK raporları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Raporlar
Hayır
TÜSEV’in beri Avrupa Birliği, Demokratikleşme ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi bulguları Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller adlı bir raporla bir araya getirildi. Raporda, Dernekler Mevzuatında 2004 yılında yapılan değişikliklerin derneklerin çalışmalarına etkileri ve karşılaşılan engel ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler yer alıyor.