.

.

Yayin [1433]

Yayin [1433]

1433
Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Ankara
2009
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Kitap
Hayır
Avrupa merkezli insan hakları mekanizmalarının kuruluşları ile ilgili tarihi süreci ve işlevlerini detaylı olarak irdeleyen bu kitabın özellikle insan hakları savunucuları başta olmak üzere konuyla ilgilenen akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite öğrencileri için başvuru kitabı özelliği taşıdığına içtenlikle inanıyoruz.

Kitapta insan haklarıyla doğrudan ilgili olan Avrupa kurumları ayrı ayrı ele alınmış, böylece kurumların ve mekanizmaların görev alanı ve fonksiyonları hakkında oluşabilecek karışıklık önlenmeye çalışılmıştır.