.

.

Yayin [1435]

Yayin [1435]

1435
İnsan Hakları Savunucuları
İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman
Ankara
2008
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Kitap
Hayır
Türkiye uzun yıllardır oldukça ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerine tanık oldu. Özellikle 1980’den sonra yaşanan yoğun insan hakları ihlalleri insan hakları savunucularını gerçekten zor durumda bıraktı ve hatta onları dünyadaki diğer örneklerde de olduğu bizzat birer mağdur haline getirdi. Elinizdeki çalışma insan hakları savunucularının yaptıkları faaliyetler ve bu alanda geliştirilen standartlara ilişkin genel bir bilgi temin etmek amacıyla hazırlandı. Bu vesileyle hem Türkiye’deki insan hakları hareketine ufak da olsa bir katkıda bulunmak hem de insan haklarının savunulmasını olağan bir hale getirmek amacıyla kurgulandı.