.

.

Yayin [1437]

Yayin [1437]

1437
Türkiye İnsan Hakları Hareketi
İnsan Hakları Gündemi Derneği; Selvet Çetin
Ankara
2008
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Kitap
Hayır
Elinizdeki kitap, bir yandan Türkiye’deki insan hakları hareketinin iskeletini oluşturan belli başlı insan hakları örgütlerinin çeşitli açılardan mütevazı şekilde tanıtımına katkı sağlamayı, diğer yandan da bu örgütlerin kurumsal insan hakları anlayışlarını ve mücadele yöntemlerini irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma belli bir iddiayı taşımamakla birlikte, Türkiye’de insan hakları hareketinin bizzat içinden gelenlerin aynı alandaki örgütlü yapılarla ilgili güncel konuların detaylı olarak kritiğini yaptıkları ilk çalışma olması bakımından da ayrı bir önem arz etmektedir.