.

.

Yayin [1439]

Yayin [1439]

1439
Yaygın İnsan Hakları Eğitimi: Kolaylaştırıcılar ve Öğretmenler için 24 Katılımlı Alıştırma
Richard Pierre Claude
İstanbul
2003
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Kitap
Evet
“Yaygın İnsan Hakları Eğitimi” insan hakları aktivistleri için hazırlanmış bir eğitimci rehberidir. Toplumun organize edilmesi ve yaygın eğitimi ile ilgilenenlerle dayanışma amacıyla telif hakları özellikle saklı tutulmamıştır. Herhangi bir hükümet dışı kuruluş veya eğitimci bunu çoğaltabilir, yerel özelliklere ve kültüre göre adapte edebilir. Bunu yaparken; lütfen, yazarı ve kaynağı belirtin. İnsan Hakları Gündemi Derneği tarafından Türkçeleştirilen bu el kitabı resmi olmayan eğitim için tasarlanmıştır ve öğretmenlere, en düşük bilgi seviyesindeki katılımcılar için uygun seçenekler sunmaktadır.