.

.

Yayin [1491]

Yayin [1491]

1491
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi)
Nimet Özge Kaya
Ankara
2008
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Makale
Hayır
Bu tez çalısması; Avrupa Birligi’nin küresel ekonomik ve siyasal bir aktör olmasının yanı sıra; insan haklarında da önemli ve etkin bir aktör olup olmadıgını incelemektedir. Tez çalısması; bireyler açısından Avrupa Birligi’nin kendine özgü insan hakları güvence sisteminin ulus devletlerin sagladıgı anayasal insan hakları korumalarının ve uluslararası veya bölgesel örgütlerin sagladıgı uluslararası hukuka dayanan insan hakları korumalarının yerini alabilecek düzeyde bir koruma saglayıp saglayamadıgı sorusuna yanıt aramaktadır. Ayrıca, insan hakları güvence sistemlerinin esas ve usule yönelik iki farklı koruma düzeyinde güvence sagladıgı görüsüne dayanarak; Avrupa Birligi insan hakları güvence sisteminin esas ve usul yönünden ne kadar ve ne düzeyde güvence saglayabildigi analiz edilmeye çalısılmaktadır.