.

.

Yayin [162]

Yayin [162]

162
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Birleşmiş Milletler
2013
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Irkçı nefret söylemiyle mücadele konulu 35 No’lu Genel Tavsiye kararı.