.

.

Yayin [194]

Yayin [194]

194
Çemişgezek 'Toplu Mezar' Kazısı Değerlendirme Raporu
TTB, ATUD, ÇHD, TİHV, İHD; Ümit Biçer, Mehmet Ali Malkoç, Taylan Tanay, Selçuk Kozağaçlı
Çemişgezek, Tunceli
2011
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yerinde Gözlem Raporu
Hayır
Çemişgezek toplu mezar kazısı değerlendirme raporu.