.

.

Yayin [23]

Yayin [23]

23
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
2002
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Bu elkitabı, çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik yasaların, politikaların ve uygulamaların yaşama geçirilmesi için ayrıntılı bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır. Elkitabı, Sözleşme’de yer alan her madde için, Komite’nin ilk dokuz yıllık görev dönemi içinde giderek gelişen yorumlarının analizini ve Taraf Devletler’in 150’den fazlasının İlk Raporlarının değerlendirmesini içermektedir.