.

.

Yayin [278]

Yayin [278]

278
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi
1999
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Kültürel Haklar
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Sözleşme
Evet
Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor