.

.

Yayin [33]

Yayin [33]

33
Gezi Parkı Eylemlerinden Bir Yıl Sonra
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
İstanbul
2014
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Genel
Genel
Raporlar
Hayır
Uluslararası Af Örgütü tarafından Gezi Parkı eylemlerinin ardından geçen bir yıl içerisindeki yargı süreçlerinin ve genel hak ihlallerinin incelendiği ve önerilerin sunulduğu rapor.