.

.

Yayin [334]

Yayin [334]

334
Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay
Ankara
2009
Araştırmalar
Yerel STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Medya İzlem Raporu
Hayır
Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması
I. Aşama: İçerik Analizi Sonuçları ve Başlıklarda Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Araştırılması