.

.

Yayin [36]

Yayin [36]

36
Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor
Dünya Bankası
Washington
2010
Raporlar
Sosyal Haklar
Genel
Raporlar
Evet
Devlet Planlama Teşkilatı ile Dünya Bankası'nın işbirliği içinde yürüttüğü geniş kapsamlı Refah ve Sosyal Politika çalışması gündeminin bir parçasını oluşturan Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor.