.

.

Yayin [365]

Yayin [365]

365
Türkiye'de Çiftdillilik ve Eğitim Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar Konu
Eğitim Reformu Girişimi
İstanbul
2010
Raporlar
Ulusal STK raporları
Kültürel Haklar
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Raporlar
Hayır
“Çiftdillilik ve eğitim” alanındaki çalışmalarıyla Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitime erişimi, aldığı eğitimin kalitesi ya da eğitim süreciyle ilişkili deneyimleri, birinci dilinin Türkçeden farklı olmasından olumsuz etkilenen çocukların, eğitim ile ilgili haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak politikaların yaşama geçmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Bu amaca dönük çalışmaların ilk adımları 2007’de atıldı ve alışmalar, Dr. Müge Ayan Ceyhan ve Dilara Koçbaş tarafından hazırlanan Çiftdillilik ve Eğitim raporuyla 2009 yılında hız kazandı. Ekim 2009-Kasım 2010 döneminde ERG tarafından düzenlenen ve ağırlıklı olarak akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren bir dizi toplantıda rapor ve konunun farklı boyutları tartışıldı. Bu belge, Çiftdillilik ve Eğitim raporu ile Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış çalışmaların yanı sıra bu toplantılardaki tartışmaları dayanak alıyor.