.

.

Yayin [38]

Yayin [38]

38
Nefret Söylemi El Kitabı
Anne Weber
Avrupa Konseyi
2009
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Bu elkitabının amacı nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir bütün olarak topluma kılavuzluk etmektir.