.

.

Yayin [39]

Yayin [39]

39
Tavsiye Kararı 1 - Başlangıç Raporları
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Birleşmiş Milletler
1986
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 18. maddesine göre Taraf Devletlerin başlangıç ve düzenli raporlarına ilişkin Tavsiye Kararı.