.

.

Yayin [40]

Yayin [40]

40
Tavsiye Kararı 6-Etkin Ulusal Mekanizma & Tanıtım
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Birleşmiş Milletler
1988
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlerin etkin ulusal mekanizma, kurum ve usulleri oluşturmaları/güçlendirmelerine ve Sözleşme'nin 18. Maddesi altında hazırladıkları raporların yaygınlaştırılmasına ilişkin Tavsiye Kararı.