.

.

Yayin [41]

Yayin [41]

41
Tavsiye Kararı 5 - Geçici Özel Tedbirler
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Birleşmiş Milletler
1988
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlerin kadınların eğitim, ekonomi, siyaset ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek üzere pozitif eylem, tercihli muamele ya da kota sistemi gibi geçici özel tedbirlerden daha çok yararlanmasına ilişkin Tavsiye Kararı.