.

.

Yayin [440]

Yayin [440]

440
Göç Terimleri Sözlüğü
IOM Uluslararası Göç Örgütü
Birleşmiş Milletler
2009
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Bu sözlük çalışması uluslararası işbirliğinin ilerletilmesi için faydalı bir araç sağlamayı hedeflemekte ve göç alanında terim ve kavramlar karmaşasını ortadan kaldırmak için bir kılavuz görevi görmek amacını taşımaktadır.