.

.

Yayin [466]

Yayin [466]

466
"Kocandır, Döver De Sever De" - Türkiye'de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
New York
2011
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Raporlar
Evet
Bu rapor Türkiye’de aile içi şiddet mağdurları için varolan sivil çözüm yollarına odaklanmaktadır. Mağdurun zarar görmemesi için derhal koruma sağlamayı, ne yapacağına karar vermesi için alan yaratmayı ve şiddet uygulayan kişinin ceza ya da boşanma usullerini tehdit ya da sindirme yoluyla engellemesini önlemeyi amaçlayan bu seçenekler iki ana biçimde bulunur. İlki sığınma evlerinde fiziki koruma, ikincisi ise sivil koruma kararları. Sivil koruma kararları, aile içi şiddet vakalarında oldukça yaygın olarak görülen şiddetin devam etmesini önlemeyi amaçlayan ve şiddet uygulayan kişinin evden uzak durması ve mağdura şiddet uygulamaktan vazgeçmesi gibi emirleri içerir.