.

.

Yayin [657]

Yayin [657]

657
İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
Varşova, Polonya
2016
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Bu Kılavuz İlkeler AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’nun (ODIHR) insan hakları savunucularıyla köklü ilişkisinin temelleri üzerine kurulmuştur. İnsan hakları savunucularının durumu ve çalıştıkları ortam ODIHR’in geçmişteki çalışmalarının odağı olmuştur. ODIHR’in görev ve yetkileri doğrultusunda, bu Kılavuz İlkeler’in amacı, insan hakları savunucularının korunmasıyla ilgili insani boyut taahhütlerinin uygulanmasında katılımcı devletlere destek vermektir.