.

.

Yayin [704]

Yayin [704]

704
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 4: Yeterli Konut Hakkı
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Birleşmiş Milletler
1991
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Yeterli Barınma Hakkı
Genel
Genel Yorum
Evet
Taraf Devletler, Sözleşmenin 11. Maddesinin 1. Paragrafına uygun olarak “herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma sağlar. Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir.”