.

.

Yayin [707]

Yayin [707]

707
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 7: Yeterli Konut Hakkı: Zorla Tahliyeler
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Birleşmiş Milletler
1997
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Yeterli Barınma Hakkı
Genel
Genel Yorum
Evet
Komite, 4 No’lu Genel Yorumunda (1991), herkesin zorla tahliye, taciz ve diğer tehditlere karşı yasal koruma sağlayacak biçimde kullanım hakkının bir derece güvenliğine sahip olması gerektiğini gözlemlemiştir. Binaenaleyh, zorla tahliyelerin Sözleşmenin gereklilikleri ile ilk bakışta ters düştüğü sonucuna varmıştır. Komite, hakkında taraf Devletlerin yükümlülüklerinin ihlal edildiği kararına vardığı örnekler de dahil olmak üzere son yıllarda zorla tahliyelerle ilgili raporların sayısındaki artışı göz önünde bulundurarak, Sözleşmedeki yükümlülükler açısından bu türden uygulamalara daha fazla bir açıklık getirmeyi istemektedir.