.

.

Yayin [712]

Yayin [712]

712
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 12: Yeterli Beslenme Hakkı
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Birleşmiş Milletler
1999
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Genel
Genel Yorum
Evet
Bir insan hakkı olarak yeterli beslenme hakkı uluslararası hukukta çeşitli belgelerle tanınmıştır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi bu hakkı diğer sözleşmelerin ele aldığından daha kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Sözleşmenin 11. Maddesinin 1. Paragrafına göre, sözleşmeye taraf olan Devletler “herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma sağlar. Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir”; 11. Maddenin 2. Paragrafına göre de sözleşmeye taraf Devletler, “açlıktan kurtulmanın herkes için temel bir hak olduğunu” ve bu hakkı sağlamak için derhal ve acil adımların atılması gerekebileceğini da kabul eder.