.

.

Yayin [736]

Yayin [736]

736
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 8 - Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
Gülay Arslan Öncü
Avrupa Konseyi
2019
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Özel Hayatın Korunması Hakkı
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
Bu kitap, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Türkiye’de yargı kurumlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sistemini desteklemeyi ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında yazılmıştır.
Bu kitap ile hâkim, savcı ve avukatların özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkına ilişkin bilgilerini arttırmak ve bu hakkın somut olaya uygulanması noktasında gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerekse Anayasa Mahkemesi standartlarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.