.

.

Yayin [844]

Yayin [844]

844
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Ankara
2015
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Raporlar
Hayır
2014 yılında yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, 2008 yılındaki araştırmadan bugüne kadar geçen süre içerisinde kadına yönelik şiddetle ilgili değişimi yansıtması açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte Araştırma, kadına yönelik şiddetten hareketle, toplumun temeli olan ve toplumsal devamlılığı sağlayan Aile kurumu esas alınarak oluşturulacak Sosyal Politikaların daha kapsayıcı ve bütüncül olarak ele alınmasında önemli bir misyonu üstlenecektir.