.

.

Yayin [99]

Yayin [99]

99
16-17 Ağusos 2014 Silopi-Cizre-Midyat Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Bakım Verenlerin Bakımı Ekibi
Türkiye
2014
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Yerinde Gözlem Raporu
Hayır
TİHV Bakım Verenlerin Bakımı grubu olarak Şengal katliamı sonrası Türkiye'ye geçen Ezidilerin yerleştiği alanlarda ruhsal duruma dair planlanan çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda sunulan öneriler ve yapılanları içeren rapor.