.

.

Yayin [995]

Yayin [995]

995
Yoksulluk Nafakası Araştırması (Sosyo-Hukuki Bir İnceleme)
Kadın Dayanışma Vakfı; F. Ceren Akçabay
Ankara
2019
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Kadınlar
Raporlar
Hayır
Bu araştırmada 11 farklı ilde Aile/Asliye Hukuk Mahkemelerince görülmüş 140 adet (boşanma davası ile beraber ya da boşanma davası sonrası açılan) nafaka davası ile yardım nafakası dosyası incelenerek yoksulluk nafakası konusunda güncel verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. DavadosyasıtoplamasürecindeönceKadınDayanışmaVakfınıngönüllü avukat ağı ile daha önce farklı çalışmalarda bir arada bulunduğu kadın avukatlara araştırmanın amacı, kapsamı ve metodu hakkında bilgi verilmiş, avukatlardan ellerindeki karara çıkmış ve kesinleşmiş nafaka dava dosyaları ile ilgili kişisel olmayan verileri (anonim kalmak kaydı ile) paylaşmaları ve araştırmayı çevrelerindeki meslektaşlarına tanıtarak nafaka dosyaları ile ilgili bilgi paylaşımı talebini onlara da ulaştırmaları istenmiştir.