temizle
Toplam 10 yayından, Gösterilen 1 - 10
Başlık: Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Konseyi
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Yazar: Avrupa Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar - AB Konseyi İlke Kuralları
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri
Yazar: Avrupa Birliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB Rehber İlkeleri
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar konusunda AB Rehber İlkeleri
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Üçüncü Ülkelerle İnsan Hakları Diyalogları konulu AB Rehber İlkeleri
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi
Yazar: Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: 2015 Türkiye Raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu Kararı
Yazar: Avrupa Parlamentosu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Parlamentosu
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Ceza Yargılamalarında Tercüme ve Çeviri Hakkına İlişkin Avrupa Birliği Dİrektifi
Yazar: Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yönetmelik
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2010


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.