temizle
Toplam 5 yayından, Gösterilen 1 - 5
Başlık: Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Avrupa Güvenlik Şartı
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: AGİT
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi)
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı katılımcıları
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı – Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar Hakkında Öğretime İlişkin Toledo Kılavuz İlkeleri
Yazar: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.