temizle
Toplam 32 yayından, Gösterilen 1 - 32
Başlık: Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1977
Başlık: Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Ekonomik Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1995
Başlık: Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1996
Başlık: Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek 8 Sayılı Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1985
Başlık: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2000
Başlık: Avrupa Konseyi Statüsü
Yazar: Avrupa Konseyi kurucusu Devletler
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1949
Başlık: Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1964
Başlık: Avrupa Sosyal Şartı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1961
Başlık: Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol (Torino Protokolü)
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1985
Başlık: Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Avrupa Konseyi Standartları
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: İnsan Hakları Ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 No’lu Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1997
Başlık: İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1952
Başlık: İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme-11. Protokol ile Değiştirilen Metin
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: İnsan Haklarını ve Ana Hak ve Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 29,30, ve 34.Maddelerini Değiştiren 3 Sayılı Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1963
Başlık: İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Ek 12 No’lu Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 7 Numaralı Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1984
Başlık: İşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Yazar: Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Devamı ...
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: İşkencenin Ve Gayrii̇nsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne 2 No’lu Ek Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: İşkencenin Ve Gayrii̇nsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No’lu Ek Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Kadına Yönelik Şiddetle Ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Yazar: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasını Öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’ne Ek 13 No'lu Protokol
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Kültürel Haklar
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Engelli Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Avrupa Konseyi ve Konsey Bünyesinde Toplanan Eğitim Bakanlıklarının Kararı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Karar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 1990
Başlık: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 2 Ekim 2014 tarihli Yorumu: LGBTİ çocukların güvenliğe ve eşitliğe hakkı var
Yazar: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Genel Yorum
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Yazar: Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Sözleşme
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.