temizle
Toplam 5 yayından, Gösterilen 1 - 5
Başlık: Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010
Yazar: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İltica Ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı
Yazar: T.C. İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018)
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: AİHS İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı
Yazar: İnsan Hakları Daire Başkanlığı
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalıştayı Ortak Eylem Planı
Yazar: ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Eylem Planı
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.