temizle
Toplam 29 yayından, Gösterilen 1 - 29
Başlık: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Yazar: Bakanlar Kurulu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuk Koruma Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Dernekler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: İş Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Ceza Muhakemesi Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Pasaport Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1950
Başlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1934
Başlık: Milli Eğitim Temel Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1973
Başlık: Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1961
Başlık: Türk Medeni Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Türk Ceza Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Türk Vatandaşlığı Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1982
Başlık: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Terörle Mücadele Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: Siyasi Partiler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Sosyal Hizmetler Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Yazar: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1961
Başlık: Vakıflar Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Yazar:
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Yazar: Bakanlar Kurulu
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Seyahat Etme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 1950
Başlık: "Din Eğitimi" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Mevzuatı
Yazar: Ankara Barosu ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi
Kategori Dizini: Mevzuat ve Politikalar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kanun
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.