temizle
Toplam 20 yayından, Gösterilen 1 - 20
Başlık: Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dört Yılına Dair Bir Değerlendirme
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakk. Değerlendirme
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemal Bali Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-31 Temmuz 2010
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2010
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2010
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Raporu
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Adliye Gözlemleri; İstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Koşullar, Duruşmalar ve Gecikmeler
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Adalet Barometresi: Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adalete Erişim
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 1
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 2
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 3
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 4
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 5
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 6
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 7
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: İnsan Hakları Bülteni - Sayı 8
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Devamı ...
Kategori Dizini: Dergiler/Bültenler
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Süreli Yayın
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.