temizle
Toplam 8 yayından, Gösterilen 1 - 8
Başlık: 5/1 Sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararının Ekinde Yer Alan 15(c) Paragrafı Uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Hazırlanan Özet
Yazar: BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu Türkiye 2010
Yazar: Birleşmiş Miletler
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalış Devamı ...
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Türkiye Ülke Raporu 2010
Yazar: Türkiye
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Tarafından Hazırlanan Derleme
Yazar: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Evrensel Periyodik İzleme: İnsan Hakları Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Konseyi Şikayet Usulü
Yazar: BM İnsan Hakları Konseyi
Kategori Dizini: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.