temizle
Toplam 2 yayından, Gösterilen 1 - 2
Başlık: Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bağlamında Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Kişilere Yönelik Muameleye İlişkin İlkeler Bildirisi
Yazar: Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenm Devamı ...
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nin (CPT) 6-17 Mayıs 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirdiği Türkiye Ziya Devamı ...
Yazar: Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenme Devamı ...
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.