temizle
Toplam 114 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi, Strazburg
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Yazar: Avrupa Konseyi HRCAD
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
Yazar: UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
Yazar: BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Nefret Söylemi El Kitabı
Yazar: Anne Weber
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi
Yazar: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi
Yazar: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Mahpusun Öğrenim Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: 5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için El Kitabı
Yazar: Mültecilerle Dayanışma Derneği, Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İzmir
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Carss-Frisk
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülkiyetin Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap
Yazar: Douwe Korff
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Aisling Reidy
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Macovei
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Nuala Mole & Catharina Harby
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 8. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Ursula Kilkelly
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS'in 10. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Yazar: Monica Mocavei
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler (AİHS Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap)
Yazar: Jean-François Akandji-Kombe
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı
Yazar: İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), Uğur Erdal & Hasan Bakırcı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Belediyeler için Sürdürülebilir Hareketlilik Rehberi
Yazar: Macar Genç Yeşiller
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Budapeşte
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz
Yazar: Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (Child Rights Information Network-CRIN), Patrick G Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek
Yazar: BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserli Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Ticareti Mağdurlarına Doğrudan Yardım IOM El Kitabı
Yazar: Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi
Yazar: UNICEF, Türkiye Barolar Birliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Eğitimde Haklarım Var Çocuk Kılavuzu
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi
Yazar: Save the Children (Çocukları Koruyun Birliği); Gerison Lansdown
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Düşünce, vicdan ve Din Özgürlüğü- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9.Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap
Yazar: Avrupa Konseyi; Jim Murdoch
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı
Yazar: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı & Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi & Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Göç Terimleri Sözlüğü
Yazar: IOM Uluslararası Göç Örgütü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Uzman Olmayanların Ceset Kalıntıları ve Ölü Hk. Bilgi Yönetiminde Yararlanabilecekleri Başarılı Uygulamalar
Yazar: Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Çocuk Hakları Komitesi'nin Genel Tartışma Günleri - Sivil Toplum Örgütlerini Bilgilendirme Üzerine
Yazar: Çocuk Hakları Sözleşmesi STÖ Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Onur Muhasebesi - İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi
Yazar: International Human Rights Internship Program International Budget Project
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Washington
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı: Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç Artırma Seminerleri
Yazar: Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas ve Romani Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Birliği
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Profesyoneller ve Politikaları Belirleyenler için El kitabı: Suç oluşturan fiillerin çocuk mağdurları ve tanıkları ile ilgili konularda adalet
Yazar: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu
Yazar: UNICEF; Adem Arkadas-Thibert, H. Feray Salman
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı
Yazar: UNICEF; Betül Ulukol, Arzu Köseli
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Rehberi Eğitici El Kitabı
Yazar: Betül Ulukol, Arzu Köseli
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Bakım Hizmetlerinde Özdeğerlendirme Rehberi (Çocuk Versiyonu)
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Çocuk Suç Mağdurları ve Tanıkları ile igili Meselelerde Adalet için BM Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu Versiyonu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ( Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Temel Prensip
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler ve Kavramlar Sözlüğü
Yazar: Kuruluşlar Arası Çalışma Grubunda (IWG); Susanna GREIJER, Jaap DOEK
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Lüksemburg
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü
Yazar: Karen O'Shea
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Demokratik Yurttaşlık için Eğitim ve İnsan Hakları Eğitimi için Öğretmen Yetiştirilmesi Üstüne Araçlar
Yazar: Rolf Gollob, Edward Huddleston, Peter Krapf, Maria-Helena Salema, Vedrana Spajic Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Milletvekilleri için El Kitabı - Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)
Yazar: Severina Spassova
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Hekimler için Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mahpusun Sağlık Hakkı
Yazar: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST);
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları Hak Temelli Perspektif
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.