temizle
Toplam 1 yayından, Gösterilen 1 - 1
Başlık: COVID-19 Salgını Sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair Bildirge
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.