temizle
Toplam 5 yayından, Gösterilen 1 - 5
Başlık: Bakanlar Komitesinin üye ülkelere gönderdiği, çocuk hakları ve çocuk ve aile dostu sosyal hizmetlere ilişkin Tavsiye Kararı
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Genel Tavsiye Kararı
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Çocuk Dostu Sağlık Hizmetleri
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Çocuk Haklarına Giriş Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: COVID-19 Salgını Döneminde, Çocukları, Cinsel İstismar ve Suistimale Karşı Korumak Adına Önlemlerin Arttırılması Hakkındaki Lanzarote Komite Bildirisi
Yazar: Lanzarote Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Yerel Yönetimler için Lanzarote Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2014


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.