temizle
Toplam 5 yayından, Gösterilen 1 - 5
Başlık: Küresel Bir İnsan Hakları Sorunu-İklim Mültecileri
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: Yerel Yönetimler İçin İnsan Hakları Temelli Yaklaşım: Kavramsal Çerçeve ve En İyi Uygulama Örnekleri
Yazar: Türkiye Avrupa Vakfı; Hale Akay
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler
Yazar: Türkiye Avrupa Vakfı; Hale Akay
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme
Yazar: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlkeler ve Kılavuzlar
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2004


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.