temizle
Toplam 4 yayından, Gösterilen 1 - 4
Başlık: Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya (Sergi Broşürü)
Yazar: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Beni Bırakma Sergi Kataloğu
Yazar: Hapiste LGBTİ Ağı (CİSST)
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İşkencenin Haritalanması - Poster
Yazar: Yurttaşlık Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Eğitim Reformu Gi Devamı ...
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.