temizle
Toplam 204 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Adalete Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Çocuk Askerler: Silah ve Savaş Lobisinin Gerçek Kurbanları
Yazar: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocuk Dostu Adalet
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Birlikte Yaşama- Sosyal Uyuma, Kültürlerarası Diyaloga, Anlayışa, Hoşgörüye ve Demokratik Katılıma Medyanın Katkısına ilişkin Avrupa Konseyi Standartları Hakkın Devamı ...
Yazar: Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü; Yasha Lange
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kölelik Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 1991
Başlık: BM Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler
Yazar: Birleşmiş Milletler
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Onarıcı Adalet Programları El Kitabı
Yazar: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları
Yazar: Eğitim Reformu Girişimi; Şahin Antakyalıoğlu, Türkay Asma, Dilek Kumcu, Zeynep Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Kadın Yurttaşın El Kitabı
Yazar: Helsinki Yurttaşlar Derneği; Esra Koç, Esra Güçlüer
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 1999
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı
Yazar: Kadın Dayanışma Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Haklarımız
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Yazar: Kaos GL
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Seçme ve Seçilme Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye’nin İnsan Hakları Ve Demokrasi Sorunlarının Çözümü İçin Yeni Ve Demokratik Anayasaya İhd Önerileri
Yazar: İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik Ve Çocuk Hakları
Yazar: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) & Uluslararası Çocuk Merkezi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Parlamenterler için El Kitabı
Yazar: Parlamentolararası Birlik & UNICEF
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çatışma Sonrası Devletlerde Hukukun Üstünlüğü İçin Araçlar: Hakikat Komisyonları
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çatışma Sonrası Ülkeler için Hukuk Devleti Araçları Adalet Sektörünün Haritalandırılması
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Çatışmaları İzleyen Süreçte Devletler için Hukuk İlkeleri - Giderim Programları
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: BM Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici Ilkeler
Yazar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı & Brookings Enstitüsü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: İnsan Hakları. Evet! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk
Yazar: Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi; Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Jo Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Minnesota Üniversitesi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)
Yazar: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu;
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler
Yazar: AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Varşova, Polonya
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 1 - Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Yazar: Tolga Şirin
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 2 - İfade Özgürlüğü
Yazar: Ulaş Karan
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 3 - Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü
Yazar: Ulaş Karan
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Örgütlenme Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 4 - Adil Yargılanma Hakkı
Yazar: Sibel İnceoğlu
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 5 - Yaşama Hakkı
Yazar: Osman Doğru
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 6 - Mülkiyet Hakkı
Yazar: Burak Gemalmaz
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülkiyetin Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 7 - Bireysel Başvuru Usul Hukuku
Yazar: Tolga Şirin
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 8 - Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
Yazar: Gülay Arslan Öncü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Fevzi Özlüer
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi - Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Çatışma Bölgelerinde Çocuklar
Yazar: Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇA), Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için O Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi - İç Anadolu Bölgesi: Medya ve Çocuk Algısı
Yazar: Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇA), Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için O Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi - Karadeniz Bölgesi: Dağları Aştık, Engelleri de Aşarız
Yazar: Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇA), Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için O Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi - Marmara Bölgesi: Gel, Akran Gibi Anlaşalım
Yazar: Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇA), Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için O Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Roman Çocuklar: ”Okuyacağız da Ne Olacak?” Bilgi Notu
Yazar: Sulukule Derneği Gönüllüleri
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 1998
Başlık: Türkiye'de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları El Kitabı
Yazar: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler/Yabancılar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması Sorular ve Yanıtlar
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İnsan Hakları Eğitimcileri için El Kitabı
Yazar: Equitas – İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi, Birleşmiş Milletler İnsan Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü
Yazar: Avrupa Konseyi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi:
Başlık: Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Entegre Ulusal Stratejiler için Avrupa Konseyi Kılavuzları
Yazar: Marta Santos Pais
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Sivil Toplum için Uygulama Kılavuzu Evrensel Periyodik İnceleme
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Okulların Demokratik Yönetişimi
Yazar: Elisabeth Bäckmen, Bernard Trafford
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.