temizle
Toplam 19 yayından, Gösterilen 1 - 19
Başlık: İltica ve Göç Mevzuatı
Yazar: BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Göçmenler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Türkiye Ergen Profili Araştırması 2013
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Gençlik
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Nüfus ve Konut Araştırması 2011
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: ILO Çocuk İşgücü Anketleri Hakkında Özet Açıklama
Yazar: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismarı Araştıran Meclis Araştırma Komisyonu Tutanakları
Yazar: TBMM Araştırma Komisyonu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Mülteci Haklarının Korunması
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Avukat Bürolarının Aranması
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Özel Hayatın Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Hukukçular
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Hakkı
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Mülkiyetin Korunması Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Madımak Yangını - Sivas Katliamı Davası Cilt I
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu; Şenal Sarıhan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: Madımak Yangını - Sivas Katliamı Davası Cilt II
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu; Şenal Sarıhan
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Yaşam Hakkı
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2002
Başlık: İnsan Hakları (Konferanslar)
Yazar: Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Kent ve Çevre Davalarında Kamu yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Mekandan İmkâna - Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi
Yazar: Ankara Barosu; Eylem Ümit
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Çalışma Hukuku ve Kadın
Yazar: Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Ceza ve Hukuk Yargılama Usulünde Süreler
Yazar: Ankara Barosu
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 1983
Başlık: Türkiye'de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması Sunum Özetleri
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Göç Çalışmaları Uygulama v Devamı ...
Kategori Dizini: Araştırmalar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.