temizle
Toplam 62 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011
Yazar: UNICEF
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Dünya Nükleer Endüstrisinin Durumu Raporu 2004
Yazar: Avrupa Parlamentosu Yeşiller-EFA Grubu; Mycle Schneider, Antony Froggatt
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye ziyaretine ilişkin Raporu
Yazar: BM Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 27.07.2016
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar
Yazar: İnsan Hakları Genel Direktörü Gilles Dutertre
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış
Yazar: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: AB Temel Haklar Ajansı
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi Yönetici Özeti
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi:
Başlık: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, No.2 - Türkiye Ülke Değerlendirmesi
Yazar: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları - Avrupa'da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum
Yazar: Eurydice Türkiye Birimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Türkiye'de Engeli olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Raporu
Yazar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye Misyonuna ilişkin Raporu
Yazar: Birleşmiş Milletler Zorla ya da İstem Dışı Kaybolmalara Karşı Çalışma Grubu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Zorla Kaybedilme
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Yerinde Gözlem Raporu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2011
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Türkiye'de Çocuklar Hakları için Harekete Geçti - 8. Çocuk Forumu ve Çocuk Hakları Kampanyası
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: 2016 Suriyeli Çocuklar için Neden En Kötü Yıl Oldu?
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu - Ocak 2017
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu - Nisan 2016
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Van Erciş Depremleri Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Programlarının Değerlendirilmesi 2015
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Çocuk Koruma Kanunu'nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Aralık 2009/ Toplantı Raporu
Yazar: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, BM Çocuk Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşürü
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Broşür
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Beş AB Ülkesi ve Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koşullu Salıverme Sistemleri
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Marrianne Moore
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çocuklarla Adli Görüşme Odaları Özet Raporu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Ursina Weidkuhn, Eylem Ümit Atılgan, Yaşar Ç Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Çocuklar için Adalet Proje Bülteni
Yazar: Türkiye'de Çocuklar için Adalet Proje Bülteni
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Ulusal Çocuk Mevzuatı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Uluslararası Çocuk Mevzuatı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Yargılama Oturumları Kitabı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Koruma/Önleme Oturumları Kitabı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu İnfaz Oturumları Kitabı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Açılış Konuşmaları ve Ortak Oturumlar Kitabı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi - Yönetici Özeti
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Stratejik Plan
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye'de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Raporu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Es Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Önce Çocuklar Dönem Raporu Sayı: 01/06
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Önce Çocuklar Dönem Raporu Sayı: 02/06
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2006
Başlık: Önce Çocuklar Dönem Raporu Sayı: 03/07
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Önce Çocuklar Dönem Raporu Sayı: 04/07
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Önce Çocuklar Dönem Raporu Sayı: 05/07
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Birinci Çocuk Forumu - 2010
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Çocuklar için İlerleme - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretime İlişkin Rapor
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2005
Başlık: Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi Raporu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Nur Otaran, Ayşe Sayın, Feride Güven, İpek Gü Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Çocuk Dostu Şehirler Sonuç Kitapçığı
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin Geçtiğimiz Onyılda Öğrendiklerimiz - Rapor
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Kız Çocuklarının Okullaşması için Yapabileceklerimiz Var
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Türkiye Ülke Raporu
Yazar: Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi; BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNE Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İlköğretime Zamanında Kaydolmama: Nedenleri ve Önlenmesi için Öneriler
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye-Etkili Anne Babalık Eğitimi Üzerine Bilgi/Tutum/Beceri Araştırması
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF);
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Engeli Olan Çocuklara Yönelik Bilgi,Tutum ve Davranış Raporu
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Türkiye'de 5 Yaş Altı Ölüm Hızında (5YAÖH) Azalma: Bir Durum Çalışması
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2009
Başlık: Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi
Yazar: BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Ekonomik Haklar
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Savcıların Ceza Alanı Dışındaki Rolü
Yazar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Araştırma Dairesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Konseyi
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu Otuz beşinci Oturum - Paydaşların Türkiye ile ilgili Bildirimlerinin Özeti
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu Otuz beşinci Oturum - Türkiye Hakkında Derleme
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2019


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.