temizle
Toplam 71 yayından, Gösterilen 1 - 50
Başlık: Uluslararası Af Örgütü Dünya'da İnsan Haklarının Durumu 2010 Raporu
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Gezi Parkı Eylemlerinden Bir Yıl Sonra
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Protestoyu Terör Suçu Saymak
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Adalet Vakti-Türkiye'de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak-Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Alıkonulma Yerlerine Ulusal Seviyede Ziyaretler: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Seçmeli Protokol Işığında Tavsiyeleri
Yazar: İşkenceyi Önleme Derneği (APT)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Genel Görüş
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi:
Başlık: Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?
Yazar: Bağımsız Türkiye Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2004
Başlık: Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri
Yazar: Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Engelli Kişilerin Hakları
Hak Sahipleri: Engelli Kişiler
Yayın Türü: Bildiri/Bildirge/Beyanname
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 1993
Başlık: Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar-Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin
Yazar: Uluslararası Af Örgütü
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Gezi Parkı Eylemleri
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Barışçıl Gösteri Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu
Yazar: Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMC Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Ağ Analizi ve Haritalama Yönteminin İnsan Hakları Alanındaki Potansiyel Kullanımları
Yazar: Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği (American Association for the Advancement of Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: "Biz Gömülmüş Bir Nesiliz" İran'da Cinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet-Özet
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokol Işığında Ulusal Önleyici Mekanizmalar olarak Ulusal İnsan Hakları Komisyonları ve Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumla Devamı ...
Yazar: İşkencenin Önlenmesi Derneği (Association for the Prevention of Torture - apt)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Cenevre
Yayın Tarihi: 2008
Başlık: Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu
Yazar: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC), Edirne Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yayın Türü: Nihai Gözlem Raporu
Yayın Yeri:
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Uluslararası Af Örgütü Raporu 2009 Dünyada İnsan Haklarının Durumu
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Türkiye: İfade Özgürlüğünün Tam Zamanı
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Ulusal Yetkililer Ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli - Bilgilendirme Raporu
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sığınma ve Mülteci Statüsü İşlemlerinde Pletismografinin Bilimsel ve Yasal Analizi
Yazar: İltica, Sığınma ve Göç Örgütü (ORAM)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: S.O.S. Avrupa: İnsan Hakları ve Göç Kontrolü
Yazar: Uluslararası Af Örgütü
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: Kale Avrupası'nın İnsani Bedeli: Avrupa Sınırlarında Göçmen ve Mültecilerin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri
Yazar: Uluslararası Af Örgütü
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Türkiye ve Avrupa: Geleceğe Doğru Avrupa Raporu No.184
Yazar: Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group Working to Prevent Conflict Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: "Kocandır, Döver De Sever De" - Türkiye'de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim
Yazar: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: New York
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Avrupa'da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı Türkiye 2009/10
Yazar: Eurydice Türkiye Birimi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2010
Başlık: Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Türkiye Özel Raporu 2015
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Örgün Eğitimde Yetişkinler: Avrupa'daki Politikalar ve Uygulamalar
Yazar: Eurydice Türkiye Birim
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Avrupa Komisyonu
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: 2015 Yılında Dünyada Hapishane Uygulamalarındaki Eğilimler - Hapishane Nüfusu
Yazar: Penal Reform İnternational
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2015
Başlık: Dünya Hapishanelerinde Eğilimler 2016
Yazar: Penal Reform International
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Özel İhtiyaçlı Mahpusların İzlenmesi - LGBTİ, Yaşlı, Engelli ve Yabancı Uyruklu Mahpuslar için Pratik İzleme Aracı
Yazar: İnsan Hakları Uygulama Merkezi (Bristol, Birleşik Krallık) ve Penal Reform Inter Devamı ...
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Avrupa'nın Kara Bulutu - Kömür Yakan Ülkeler Komşularını Nasıl Hasta Ediyor?
Yazar: Ekoloji Kolektifi derneği çevirisiyle James Hansen
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Kurumsal Eşitlik Endeksi 2014
Yazar: İnsan Hakları Kampanyası Vakfı (HRC Vakfı)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Bir Equinet Perspektifi: LGBTİ Kişiler İçin Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağını Destekleyen Eşitlik Kurumları
Yazar: Equinet Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Brüksel
Yayın Tarihi: 2013
Başlık: Sağlık Hizmeleri Eşitlik Endeksi 2014 - Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Hastalar ile Aileleri için Adil ve Kapsayıcı Bakımı Teşvik Etmek
Yazar: İnsan Hakları Kampanyası Vakfı (HRC Vakfı)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Kurumsal Eşitlik Endeksi 2016
Yazar: İnsan Hakları Kampanyası Vakfı (HRCF)
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Viral Yalanlar: Yanlış Bilgi ve Koronavirüs
Yazar: Article19
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Politika/Tutum Belgesi
Yayın Yeri: İngiltere
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: "Şikayet Edemeyiz" Türkiye'de "Barış Pınarı" Askeri Harekatını Eleştirenlere Yönelik Süregelen Baskı Ortamı
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: "Gazetecilik Suç Değildir" Türkiye’de Medya Özgürlüğü Üzerindeki Baskılar
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İfade Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Avrupa Dönüm Noktasında - COVID-19 Pandemisine Karşı Önlem Alırken Yetkililerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Dönüşü Olmayan İhraçlar? Türkiye’de Kamudan İhraç Edilenler İçin Etkin Çözüm Yok
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Mağdurlar/Olayzedeler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Gelecek Karanlık - Türkiye'de İhraç Edilen Kamu Çalışanlarına Yönelik Sonu Gelmeyen Baskılar
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2017
Başlık: Yerinden Edilenler ve Mülksüzleştirilenler - Sur Sakinlerinin Evlerine Dönme Hakkı
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Yeterli Barınma Hakkı
Hak Sahipleri: Zorla Yerinden Edilenler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye: Açlık Grevleri - Açlık Grevindeki Mapuslar ve Bu Kişilerle Dayanışma Amaçlı Gösteri Yapanların Karşılaştığı Hak İhlalleri
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri:
Hak Sahipleri:
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: 'Ne Bir Hastalık Ne de Bir Suç' Türkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Bireyler Eşitlik İstiyor
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2011
Başlık: Türkiye: Yerleşik Cezasızlık Kültürü Sona Ermeli
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Cezasızlık
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2007
Başlık: Türkiye: Aile içi Şiddete Karşı Mücadelede Kadınlar
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Türkiye: Kadınlara Yönelik Gözaltında Cinsel Şiddete Son!
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2003
Başlık: Türkiye: “F-Tipi Cezaevleri: İzolasyon ve İşkence ve Kötü Muamele"
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2001
Başlık: Siyasi Bir Oyunun Ortasında Kalanlar: Türkiye/Yunanistan Sınırındaki Mülteciler, Avrupa'nın Başarısızlıklarının Bedelini Ödüyor
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Şefkati Cezalandırmak: kale Avrupası'nda Dayanışma Yargılanıyor
Yazar: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Kategori Dizini: Raporlar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Raporlar
Yayın Yeri: Londra
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.