temizle
Toplam 11 yayından, Gösterilen 1 - 11
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 1 - Genel Bakış
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 2 - Cinsel Suç Mağduru Çocuklar
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 3 - Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar
Yazar: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC); Didem Şalgam
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Bilgi Notu
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2016
Başlık: Kent Ve Ekoloji Araştırmaları İçin İnternetten Kamusal Veriye Ulaşma Rehberi
Yazar: Ekoloji Kolektifi Derneği; Elif İnce
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Rehberi Ve Aarhus Sözleşmesi
Yazar: Ekoloji Kolektifi derneği yazını ve çevirisi
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Kitap
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2018
Başlık: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması
Yazar: Türkiye Ekonomi Politikaları Araștırmaları Vakfı (TEPAV); Ülker Şener, Hülya Dem Devamı ...
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Vatandaş Karnesi: Kamu Hizmet Performansının İyileştirilmesinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alınması: Katılımcılık Rehberleri 2/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Sosyoekonomik Haritalama: Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek: Katılımcılık Rehberleri 3/4
Yazar: Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Paydaş Anketleri: Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberi
Yazar: Kalkınma Bakanlığı & TEPAV
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK)
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2012
Başlık: İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımı
Yazar: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Kategori Dizini: Rehberler/Kılavuzlar
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: El Kitabı/Kılavuz
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2018


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.