temizle
Toplam 45 yayından, Gösterilen 1 - 45
Başlık: Ev İşçileri - Al Jazeera Türk Belgesel
Yazar: Al Jazeera Turk
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: İşçiler/Çalışanlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2014
Başlık: Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eğitimi Giriş Modülü
Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama Devamı ...
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ülkü Doğanay: OHAL Döneminde İnsan Hakları Alanı
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ozan Değer: Türkiye Akademisinde Bir Disiplin Olarak İnsan Hakları
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnan Özdemir Taştan: OHAL Döneminde Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu; İnan Özdemir Taştan
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Serdar Tekin: TİHV Akademi Deneyimi
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Serdar Tekin
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Faruk Alpkaya: Sosyal Bilimler ve Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Faruk Alpkaya
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Sezgin Tanrıkulu | Karantinada İnsan Hakları #14
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Oğuzhan Taş - Banu Güven - Bekir Güneş | Karantinada İnsan Hakları #13
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Basın Özgürlüğü
Hak Sahipleri: Gazeteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Erinç Sağkan - Ziynet Özçelik | Karantinada İnsan Hakları #12
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Ezgi Emre - Didem Danış - Lülüfer Körükmez | Karantinada İnsan Hakları #11
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Özkan Agtaş - Elçin Aktoprak - Canberk Gürer | Karantinada İnsan Hakları #10
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Feray Aytekin Aydoğan - Tuğçe Kaban | Karantinada İnsan Hakları #9
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eğitim Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Melek Göregenli - Yasemin İnceoğlu | Karantinada İnsan Hakları #8
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Feride Aksu Tanık - Raşit Tükel | Karantinada İnsan Hakları #7
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sağlık Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Berfu Şeker - Yıldız Tar - İnan Özdemir Taştan | Karantinada İnsan Hakları #6
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Garo Paylan | Karantinada İnsan Hakları - Canlı #2
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Emma Sinclair-Webb | Karantinada İnsan Hakları #5
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Evrim Kepenek - Tuğrul Eryılmaz | Karantinada İnsan Hakları #4
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Canan Kaftancıoğlu | Karantinada İnsan Hakları - Canlı #1
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Şemsa Özar - Handan Çağlayan | Karantinada İnsan Hakları #3
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Murat Sevinç - Nail Dertli | Karantinada İnsan Hakları #2
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Sosyal Haklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Kerem Altıparmak - Şebnem Korur Fincancı | Karantinada İnsan Hakları #1
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Hak Sahipleri: Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Yücel Demirer: Akademik Özgürlük Yolunda Gelenek İcadı, Kurumsallaşma ve Arabulucu Kavramlar
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Kerem Altıparmak: İfade Özgürlüğü ve Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Ayşen Uysal: Yurttaşlık, Katılım ve Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Feride Aksu Tanık: Sağlık Alanındaki Araştırmalar ve Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Bülent Şık: Halk Sağlığı ve Akademik Özgürlük
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Akademik Özgürlükler
Hak Sahipleri: Akademisyenler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2019
Başlık: Afette ve Acil Durumlarda Çocuk Güvenliği
Yazar: Hayata Destek Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: NİÇİN Kadın Hareketi?
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 10 Years of Istanbul Convention - İstanbul Sözleşmesinin 10 Yılı
Yazar: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Birleşmiş Milletler
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Niçin Çocuk Hakları
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Ezgi Koman
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çocuk Hakları
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Mart '21
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Nisan '21
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Mayıs '21
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Haziran '21
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İnsanlar Bizi Nasıl Görüyor?
Yazar: Medya ve Göç Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Onlara Göre Biz Hiçbir Şeyiz...
Yazar: Medya ve Göç Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: İnsan Bile Değil!
Yazar: Medya ve Göç Derneği
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Türkiye
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: STÖ'ler için İnsan Hakları ve Çevre
Yazar: Etkiniz AB Programı; BM Özel Raportörü Dr. David R. Boyd
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Mekan ve İnsan: 200. Bölüm
Yazar: Medyascope; Doç. Dr. Murat Şentürk ve Dr. Esra Akan
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Yaşlı Kişiler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Youtube
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Hüsnü Öndül | Niçin İnsan Hakları Savunuculuğu? - II
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Hüsnü Öndül
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: Hüsnü Öndül | Niçin İnsan Hakları Savunuculuğu? - I
Yazar: İnsan Hakları Okulu; Hüsnü Öndül
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2021
Başlık: Hafızayı Queerleştirmek
Yazar: Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Berfin Atlı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Tarihi: 2022
Başlık: 30 Dakikada 30 Gün | Nisan '22
Yazar: İnsan Hakları Okulu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2022


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.