temizle
Toplam 13 yayından, Gösterilen 1 - 13
Başlık: Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ulaş Karan
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Dijital Şiddetin İzlenmesi- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz AB Programı; Nurcihan Temur
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzlerken Dijital Güvenlik ve Dijital Araçlar- Etkiniz AB Programı
Yazar: Etkiniz; Kenan Dursun, Arda Çetin
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Haklarını İzlerken Toplumsal Cinsiyeti Hesaba Katmak
Yazar: Etkiniz AB Programı; Sinem Mısırlıoğlu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Kadın Hakları
Hak Sahipleri: Kadınlar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Covid-19 Sonrası Karar Vericileri Etkilemek
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ebru Ağduk
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Katılım Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini İzlemek
Yazar: Etkiniz AB Programı
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Genel
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzleme ve Göstergeler
Yazar: Etkiniz AB Programı; Adem Arkadaş-Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: Genel
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: İnsan Hakları İzlemenin Temel Bir Unsuru Olarak LGBTİ+ Hakları
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Köylü
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Hak Sahipleri: LGBTII+
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Birleşmiş Milletler Özel Prosedürleri ve Raportörlerinden Nasıl Yararlanırız?
Yazar: Etkiniz AB Programı; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş-Thibert
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Mülteci Haklarını Savunmak ve Lobicilik
Yazar: Etkiniz AB Programı; Ruhat Sena Akşener
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Mülteci Hakları
Hak Sahipleri: Sığınmacı ve Mülteciler
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Etkili Rapor Yazımı
Yazar: Etkiniz AB Programı; İnanç Mısırlıoğlu
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Hak Sahipleri: İnsan Hakları Savunucuları
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020
Başlık: Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I
Yazar: FİSA Çocuk Hakları Merkezi
Kategori Dizini: Görsel İşitsel Materyaller
Hak Kategorileri: Çalışma Hakkı
Hak Sahipleri: Çocuklar
Yayın Türü: Görsel İşitsel Materyal
Yayın Yeri: Ankara
Yayın Tarihi: 2020


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.